orange平台官网-网址直达

undefined            
               
               

遗传多样性评估                

康普森利用覆盖全基因组分子标记,为客户定制个性化遗传评估方案,评估亲本之间的遗传多样性,阐明亲本之间亲缘关系、遗传相似度和遗传距离,深度解析种质资源价值,绘制育种战略地图,为育种家指出更有价值的改良和杂交群体,使育种有的放矢。

遗传多样性评估

undefined    

Baidu
sogou